Friese Energiepremie 2013-2015

Vanaf 1 november gaat de Friese Energiepremie van start. Inwoners van Fryslân kunnen vanaf deze datum subsidie aanvragen voor het energiezuiniger maken van hun woning. De Friese Energiepremie is een van de projecten van het programma Duurzame Energie en de investeringsagenda Wurkje Foar Fryslân.

Goed voor het milieu, lagere woonlasten en meer comfort

Investeren in energiebesparende maatregelen betekent een lagere energierekening, een hoger wooncomfort en goed voor het milieu.

Energiebesparende maatregelen

De Friese Energiepremie geldt voor:

 • gevelisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5)
 • dakisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5)
 • vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 2.5)
 • spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (R ≥ 1.3)
 • HR++ glas inclusief kozijnen (U ≤ 1,2 of een spouw ≥ 15 mm.)
 • zonneboiler

Hoogte van de premie

Hoogte van de energiesubsidie

Voor meer informatie kunt u de informatie vinden bij SNN

Veel gestelde vragen

Voor welke maatregelen kan ik subsidie ontvangen?

U kunt subsidie ontvangen voor de volgende maatregelen:

Deze maatregelen moeten voldoen aan de waarden uit de onderstaande tabel:

Wat is de hoogte van de subsidie?

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal maatregelen die u toepast in uw huis. Hoe meer maatregelen u toepast, hoe hoger de subsidie. In de tabel hieronder ziet u hoeveel subsidie u kunt ontvangen.

Mijn woning dient minimaal een jaar bewoond te zijn? Wat houdt dit in?

Hier bedoelen we dat een woning minimaal één jaar opgeleverd en bewoond dient te zijn. De woning dient niet per se door u bewoond te zijn geweest. De eigen woning moet als hoofdverblijf dienen. Nieuwbouwhuizen in aanbouw en onbewoonde nieuwbouwhuizen zijn daarmee uitgesloten van de subsidieregeling.

Mag ik ook zelf de installatie uitvoeren?

Uiteraard kunt u zelf de installatie uitvoeren. U krijgt een vaste premie per energiemaatregel.

Ik heb mijn offerte al ondertekend. Kan ik nu alsnog een subsidie aanvragen?

Nee, een voorwaarde van de regeling is dat u nog geen verplichting bent aangegaan. Als u uw offerte al heeft ondertekend kunnen wij niet verifiëren of u wel of niet een opdracht aan uw installateur heeft verstrekt. Daarom is het helaas niet mogelijk om in aanmerking te komen voor subsidie.

Wat houdt een verplichting aangaan precies in?

Met een verplichting aangaan doelen wij op de overeenkomsten die u heeft gesloten met rechtspersonen, die leiden tot projectkosten.

Onder het aangaan van verplichtingen wordt in ieder geval verstaan:

 • de aankoop van het benodigde materiaal
 • het mondeling dan wel schriftelijk bevestigen van een opdracht en ondertekening voor akkoord van een offerte

Mag deze subsidie samen met een andere subsidie?

Ja, u kunt naast deze subsidiepremie gebruik maken van andere (landelijke) subsidieregelingen.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie zal uitgekeerd worden nadat wij uw gereedmelding hebben verwerkt. U dient de energiebesparende maatregelen binnen 9 maanden nadat u een verleningsbeschikking heeft ontvangen te realiseren en te betalen.

Waar moet mijn offerte aan voldoen?

In uw offerte moet duidelijk naar voren komen welke waarden uw maatregel bevat. Het gaat hierbij om de volgende waarden:

 • Het oppervlakte
 • De isolatiewaarde

In tabel A ziet u een overzicht van de kwantiteitseisen per maatregel per type woning.

In onderstaand overzicht ziet u de minimale hoogte van de isolatiewaarde:

Ik heb een technische of productinhoudelijke vraag. Waar kan ik terecht?

Voor deze vragen kunt u contact opnemen met Milieu Centraal per telefoonnummer (0900) 9001 719 (€ 0,15 per minuut). Ook kunt u kijken op de website Milieucentraal. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

Welke stukken moet ik bewaren?

Nadat u heeft aangegeven dat het project is afgerond, is het mogelijk dat uw project gecontroleerd wordt. Hier krijgt u altijd een melding van. Wij vragen u dan ten minste de volgende documenten / bewijzen aan te leveren:

 • offerte(s)
 • pdrachtbevestiging aan de installateur
 • factuur of kwitantie
 • betaalbewijs (bv een kopie van uw bankafschrift
 • foto van de energiebesparende maatregel

U dient dus deze stukken te bewaren.

Ik wil een aanvraag indienen maar ik heb geen DigiD. Wat moet ik doen?

Voor de Friese Energiepremie geldt dat het alleen mogelijk is om subsidie aan te vragen, indien u in het bezit bent van een DigiD. Uw aanvraag ondertekent u met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Geen probleem, deze kunt u hier aanvragen. Houdt u er rekening mee dat dit een week kan duren.

Mijn vraag staat hier niet tussen..

Het is natuurlijk mogelijk dat uw vraag hier niet tussen staat. In dit geval staan wij u graag te woord om uw overige vragen te beantwoorden. Wij zijn op werkdagen tussen 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0566-652853. Heeft u een vraag over een andere subsidie? Neemt u dan contact op met het algemene telefoonnummer van SNN: (050) 5224900

Beijert Bodemisolatie
De Parse 15
8491 PJ - Akkrum
Tel. 0566-652853
Fax.0566-651153
info@vloerisolatie.net
Helmwijk B.V.
A. van 't Hartweg 9
2665 LJ Bleiswijk
Tel. 010-5223504
Fax.010-5223479
info@vloerisolatie.net